Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3689. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2020 na območju Občine Loški Potok, stran 10745.

  
Na podlagi drugega, tretjega in četrtega odstavka 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) je Občinski svet Občine Loški Potok na 8. redni seji dne 19. 12. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2020 na območju Občine Loški Potok 
1. člen 
Občina Loški Potok bo storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti, v delu, ki se nanaša na ceno storitve povezane z greznicami in MKČN, v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 subvencionirala v višini 34,24 %.
Potrjena cena storitev povezanih z greznicami in MKČN znaša 0,6235 EUR brez DDV/m3 porabljene pitne vode. Subvencija znaša 0,2135 EUR brez DDV/m3 porabljene pitne vode. Zaračunana cena uporabniku znaša 0,4100 EUR brez DDV/m3 porabljene pitne vode.
2. člen 
Občina Loški Potok bo storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti, v delu, ki se nanaša na omrežnino za odvajanje komunalne odpadne, v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 subvencionirala v višini 75 %.
Potrjena cena omrežnine za odvajanje komunalne odpadne vode znaša 18,6119 EUR brez DDV za premer vodomera dimenzije do vključno DN ≤ 20. Subvencija znaša 13,9589 EUR brez DDV za premer vodomera dimenzije do vključno DN ≤ 20. Zaračunana cena uporabniku znaša 4,6530 EUR brez DDV za premer vodomera dimenzije do vključno DN ≤ 20.
3. člen 
Občina Loški Potok bo storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti, v delu, ki se nanaša na ceno storitve čiščenja komunalne odpadne vode, v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 subvencionirala v višini 72,23 %.
Potrjena cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode znaša 1,9587 EUR brez DDV / m3 porabljene pitne vode. Subvencija znaša 1,4148 EUR brez DDV / m3 porabljene pitne vode. Zaračunana cena uporabniku znaša 0,5439 EUR brez DDV / m3 porabljene pitne vode.
4. člen 
Sredstva subvencije se nakazujejo iz proračuna Občine Loški Potok Komunali Ribnica d.o.o., kot izvajalcu gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
5. člen 
Sklep velja od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
Št. 301-0004/2019
Hrib - Loški Potok, dne 19. decembra 2019
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina