Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3688. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 10745.

  
Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 12. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) je Občinski svet Občine Loški Potok na 8. redni seji dne 19. 12. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 
1. člen
Črta se sedanji 9. člen pravilnika.
Njegova vsebina se nadomesti z novo, ki se glasi:
»Predsedniku in članoma nadzornega odbora pripada nagrada glede na zahtevnost opravljanja nadzora v višini:
A. Zahteven nadzor 3 % plačnega razreda župana
B. Zelo zahteven nadzor 4 % plačnega razreda župana.«
2. člen 
Ostali členi pravilnika ostanejo nespremenjeni.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-0002/2007-02
Hrib - Loški Potok, dne 19. decembra 2019
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina 

AAA Zlata odličnost