Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3676. Sklep o določitvi cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Dravograd, stran 10702.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03 – UPB1, 72/05, 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10, 40/12, 14/15 in 55/17) in 4. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16 in 76/17) je Občinski svet Občine Dravograd na 10. redni seji 19. 12. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Dravograd 
1. člen 
V Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Dravograd se določijo naslednje cene programov predšolske vzgoje in veljajo od 1. 1. 2020:
DNEVNI PROGRAMI
– Oddelek prvega starostnega obdobja 
450,71 EUR
– Oddelek drugega starostnega obdobja
322,83 EUR
– Kombinirani oddelek in oddelek 3–4 let
370,00 EUR
POLDNEVNI PROGRAMI
– Kombinirani oddelek
386,23 EUR.
2. člen 
Strošek živil za otroka je vključen v ceno programa in znaša 1,09 EUR na dan.
V cenah dnevnih programov je zagotovljeno dnevno varstvo in vzgoja otroka za največ 9 ur bivanja v vrtcu z malico in kosilom. V ceni poldnevnega programa je zagotovljeno varstvo in vzgoja otroka za največ 6 ur z malico in kosilom.
3. člen 
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic v mesecu juliju in avgustu rezervirati mesto v izbrani enoti vrtca, plačajo stroške rezervacije. V mesecu, ko je otrok v celoti odsoten plačajo 30 % z odločbo predpisane višine oskrbnine. To določilo ne velja za otroke, za katere se program vrtca sofinancira iz državnega proračuna.
V primeru, da otroka v času poletnih počitnic starši izpišejo iz vrtca, stroškov rezervacije ne plačajo, pri vpisu za naslednje šolsko leto pa je otrok razporejen v enoto in oddelek, kjer so razpoložljiva prosta mesta.
Stroškov rezervacije v času poletnih počitnic ne plačajo starši za otroke, ki gredo s 1. septembrom v šolo.
To določilo velja za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Dravograd in je otrok vključen v vrtec v občini. Za druge starše velja v soglasju z občino, ki je po predpisih dolžna kriti del cene programa.
4. člen 
Za čas neprekinjene bolezenske odsotnosti otroka, se staršem na osnovi predloženega zdravniškega potrdila stopenjsko obračuna plačilo na naslednji način:
– 70 % z odločbo predpisane višine oskrbnine najmanj 10 delovnih dni odsotnosti
– 50 % z odločbo predpisane višine oskrbnine od 11 do vključno 20 delovnih dni odsotnosti
– 30 % z odločbo predpisane višine oskrbnine od 21 delovnih dni ali več dni odsotnosti.
To določilo velja za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Dravograd in je otrok vključen v vrtec v občini. Za druge starše velja v soglasju z občino, ki je po predpisih dolžna kriti del cene programa. To določilo ne velja za otroke, za katere se program vrtca sofinancira iz državnega proračuna.
5. člen 
V primeru vključitve otroka med mesecem, morajo starši otroka vpisati praviloma 15 dni pred predvideno vključitvijo. Plačilo staršev se proporcionalno zniža glede na število dni prisotnosti otroka v mesecu.
Izpis otroka iz vrtca je možen s prvim dnem naslednjega meseca, če starši otroka izpišejo iz vrtca praviloma 15 dni pred koncem tekočega meseca. V nasprotnem primeru izpis z naslednjim mesecem ni mogoč.
6. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2020 dalje.
Št. 007-0017/2008
Dravograd, dne 19. decembra 2019
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala 

AAA Zlata odličnost