Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

2605. Sklep o določitvi cene izvajanja storitev javne službe 24-urna dežurna služba na območju Občine Trebnje, stran 6966.

  
Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18) in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 7. redni seji dne 19. 6. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi cene izvajanja storitev javne službe 24-urna dežurna služba na območju Občine Trebnje 
1. člen 
Občinski svet Občine Trebnje potrjuje Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe 24-urna dežurna služba na območju Občine Trebnje za leto 2019, ki ga je pripravil izvajalec javne službe javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o.
2. člen 
Občinski svet Občine Trebnje določi in potrdi cene za izvajanje storitev javne službe 24-urna dežurna služba, in sicer 182,90 EUR/pokojnika.
3. člen 
Cena je v EUR brez DDV, ki se uporabnikom zaračunava po predpisani stopnji.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene, določene s tem sklepom, se začnejo uporabljati 1. 10. 2019.
Št. 354-46/2019-3
Trebnje, dne 20. septembra 2019
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic