Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

2604. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1302 (parc. št. 1295/1 in 1324/2, k.o. 1132 Primož), stran 6965.

  
Na podlagi 127. do 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 6. redni seji 17. septembra 2019 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1302 (parc. št. 1295/1 in 1324/2, k.o. 1132 Primož) 
1. člen 
Lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1302 se nanaša na del zemljiških parcel št. 1295/1 in 1324/2, k.o. 1132 – Primož v Občini Šentjur v velikosti 600 m2, ki ga določajo naslednje koordinate (D96/TM):
Zap. št.
E
N
T1
531222,32
122133,93
T2
531217,89
122138,00
T3
531210,31
122142,08
T4
531190,67
122148,37
T5
531186,12
122128,98
T6
531202,33
122124,76
T7
531217,10
122122,03
2. člen 
Na delu zemljišča iz prvega člena tega sklepa se omogoči širitev obstoječega stavbnega zemljišča (posamične poselitve po 280. členu ZUreP-2, PNRP z oznako Ak, katere velikost je 5774,90 m2) za gradnjo nove enostanovanjske hiše skladno z določili Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 114/13), ki se nanašajo na obstoječo posamično poselitev EUP PŽ33, ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko.
3. člen 
(1) V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2, se sprejeti sklep o lokacijski preveritvi objavi v uradnem glasilu in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo vzpostavljen.
(2) Občina Šentjur podatke o lokacijski preveritvi posreduje Upravni enoti Šentjur pri Celju in Republiki Sloveniji, Ministrstvu za okolje in prostor.
(3) Občina Šentjur podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta pa spremembo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora. V skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2, Občina Šentjur vodi evidenco lokacijskih preveritev.
4. člen 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0001/2019(261)
Šentjur, dne 17. septembra 2019
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci 

AAA Zlata odličnost