Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

2603. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o subvencioniranju gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šentjur, stran 6965.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16), v skladu z 32. členom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Šentjur (Uradni list RS, št. 46/08) ter Operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Šentjur z dne 16. 10. 2012 je Občinski svet Občine Šentjur na 6. redni seji dne 17. septembra 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o subvencioniranju gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šentjur 
1. člen
V Odloku o subvencioniranju gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 94/13) se dopolni 3. člen tako, da se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Do subvencije je upravičena tudi fizična oseba iz prvega odstavka tega člena, ki namesto gradnje MKČN zgradi fekalni komunalni priključek do javnega kanalizacijskega omrežja, kjer priključitev na omrežje sicer ni obvezna. Za upravičence po tem odstavku veljajo smiselno vse določbe tega odloka glede pogojev, višine in načina uveljavljanja subvencije.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2013(260)
Šentjur, dne 17. septembra 2019
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci