Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

2600. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 6959.

  
Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17 – ZUJIK in 21/18 – ZNorg), Pravilnika o vodenju evidence javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 11/03) in 16. členom Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 9. redni seji dne 12. 9. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Šempeter - Vrtojba 
1. člen 
S tem sklepom se določi javna infrastruktura na področju kulture na območju Občine Šempeter - Vrtojba.
2. člen 
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo nepremičnine oziroma deli nepremičnin ter oprema v teh nepremičninah, katera služi kulturnim dejavnostim.
3. člen 
Kot javna infrastruktura na področju kulture na območju Občine Šempeter - Vrtojba, se s tem sklepom določi:
Naziv nepremičnine
Naslov
Naziv katastrske občine
Parcelna številka
ID stavbe in št. dela stavbe
Neto tlorisna površina, 
stavbe, dela stavbe (m2)
Izmera zemljišča
/stavba/ 
Mladinski center 
Vrtojba
Ulica 9. septembra 72, Vrtojba
2316 – Vrtojba
2528 
2530/4
2316-804-1 
2316-808-1
450,8
684
/stavba/ 
Kulturna dvorana Šempeter
Cesta Prekomorskih brigad 11; 
Cesta Prekomorskih brigad 5
2315 – Šempeter
3051/2 
3051/3
2315-100 
2315-707-1 
2315-707-2
557,6
497
/stavba/ 
Krajevna knjižnica Šempeter
Cesta goriške fronte 2, Šempeter
2315 – Šempeter
3079/2
2315-2462
95
58
/stavba/ 
dvorec Coronini
Trg Ivana Roba 3a, Šempeter
2315 – Šempeter
2772/8
2315-637-1
1.210,90 
del stavbe
512
/stavba/ 
Stražni stolp
/
2316 – Vrtojba
1395/1
/
5
487
4. člen 
Nepremičnine iz 3. člena tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamuje v zemljiški knjigi.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-14/2019-4
Šempeter pri Gorici, dne 12. septembra 2019
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost