Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

2589. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 6953.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 6. redni seji dne 16. septembra 2019 sprejel
S K L E P 
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
S tem sklepom preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah, ki so v lasti Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija:
– k.o. 1832 Vače: 2261/9, 2261/10, 2261/11, 2261/12, 2261/13, 2260/35,
– k.o. 1832 Vače: 468/9, 2253/2, 2254/2, 2255/2, 2260/9, 2260/10, 2260/12, 2260/13, 2261/2, 2262/4, 2263/4, 2263/6, 2264/2, 2266/9, 2266/12, 2266/13, 2266/15, 2266/16, 2266/18, 2266/37, 2315/2, 2317/2, 2318/5, 2318/6, 2318/7, 2318/8, 2323/6,
– k.o. 1836 Kresnice: 1039/1,
– k.o. 1835 Hotič: 1583/6, 1581/8, 1581/6, 1595/26.
II. 
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izdala občinska uprava Občine Litija.
Občinska uprava Občine Litija bo po pravnomočnosti ugotovitvene odločbe o prenehanju statusa grajenega javnega dobra pristojnemu sodišču podala predlog, da se pri nepremičninah iz prve točke tega sklepa iz zemljiške knjige izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-41/2013-255
Litija, dne 16. septembra 2019
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec