Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

2587. Sklep o imenovanju podžupana Občine Lendava, stran 6951.

  
Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in prvega odstavka 35. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je župan Občine Lendava dne 16. 9. 2019 sprejel
S K L E P 
o imenovanju podžupana Občine Lendava 
1. 
Za podžupana Občine Lendava se imenuje Otto Močnek, član občinskega sveta Občine Lendava, roj. 18. 5. 1971, stanujoč Petišovci, Ulica 22. junija 21, 9220 Lendava.
2. 
Podžupan bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.
3. 
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
4. 
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja župana opravlja podžupan na podlagi pooblastila župana tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere ga župan pooblasti.
5. 
Podžupan nastopi funkcijo 1. 10. 2019.
6. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi.
Št. 032-0064/2019
Lendava, dne 16. septembra 2019
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar 

AAA Zlata odličnost