Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

2579. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2019, stran 6940.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 6. redni seji dne 19. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2019 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 75/18) se 13. člen spremeni tako, da se glasi:
»13. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev javnih zavodov in javnih podjetij v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) ter JHL, d.o.o. se v letu 2019 lahko zadolžijo v skupnem znesku 5.021.080,00 EUR, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Brezovica.
Dolgoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 3.516.880,00 EUR:
– ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. do višine 3.312.000,00 EUR;
– LPP d.o.o. do višine 104.880,00 EUR;
– JKP Brezovica d.o.o. do višine 100.000,00 EUR.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 1.504.200,00 EUR:
– LPP d.o.o. do višine 207.000,00 EUR;
– ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. do višine 966.000,00 EUR;
– JP VOKA SNAGA d.o.o. do višine 331.200,00 EUR.
Sredstva za servisiranje (poplačilo) dolga se zagotovijo iz neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o. in Nadzorni svet JKP Brezovica d.o.o.«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30/19
Brezovica, dne 10. septembra 2019
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret