Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019

Kazalo

2401. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 6597.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17 in 6/19) se v 3. členu v drugem odstavku v preglednici vrste izplačil s šifro C100 v stolpcu »Faktor/vrednost« številka »0,3« nadomesti s številko »0,4«.
V vrstici s šifro C110 se v stolpcu »Faktor/vrednost« številka »0,75« nadomesti s številko »0,9«.
V vrstici s šifro C111 se v stolpcu »Faktor/vrednost« številka »0,9« nadomesti s številko »1,2«.
V vrsticah s šiframi C330, C340, C350, C360, C370 in C380 se v stolpcu »Opomba« dodata podpičje in besedilo »velja tudi za nadomeščanje«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Dodatki s šiframi C100, C110 in C111 se v skladu s spremenjenim 3. členom uredbe začnejo obračunavati 1. septembra 2019, do takrat pa se uporabljajo dodatki s šiframi C100, C110 in C111 v skladu z Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17 in 6/19).
3. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-21/2019
Ljubljana, dne 14. avgusta 2019
EVA 2019-3130-0029
Vlada Republike Slovenije 
mag. Alenka Bratušek 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost