Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1801. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod v MO Koper, stran 4504.

  
Na podlagi tretjega odstavka 92. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod v MO Koper 
1. člen 
(1) V Uredbi o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod v MO Koper (Uradni list RS, št. 17/19) se v 4. členu v prvem odstavku v prvi alineji parcelna številka »5583/0« nadomesti s parcelno številko »5583/1«.
(2) V tretji alineji se parcelna številka »4638/13« nadomesti s parcelno številko »4638/1«, parcelna številka »157/37« in vejica se črtata, za parcelno številko »4638/7« pa se dodata vejica in besedilo »457/6 in 4631/25«.
2. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-18/2019
Ljubljana, dne 13. junija 2019
EVA 2019-2550-0029
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik