Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1792. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki na območju Občine Železniki za leto 2019 in leto 2020, stran 4477.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na 6. redni seji dne 6. 6. 2019 sprejel
S K L E P 
1. 
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki na območju Občine Železniki za leto 2019 in leto 2020, ki ga je pripravil izvajalec Saubermacher Slovenija d.o.o. Murska Sobota, maj 2019.
2. 
Potrdi se cene izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Železniki za leto 2019, kot jih določa Elaborat iz prve točke tega sklepa, in sicer:
1. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
cena javne infrastrukture
0,0000 EUR/kg
cena storitve
0,14271 EUR/kg
CENA SKUPAJ
0,14271 EUR/kg
2. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
cena javne infrastrukture
0,0000 EUR/kg
cena storitve
0,16169 EUR/kg
CENA SKUPAJ
0,16169 EUR/kg
3. 
Potrdi se cene izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Železniki za leto 2020, kot jih določa Elaborat iz prve točke tega sklepa, in sicer:
1. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
cena javne infrastrukture
0,0000 EUR/kg
cena storitve
0,16838 EUR/kg
CENA SKUPAJ
0,16838 EUR/kg
2. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
cena javne infrastrukture
0,0000 EUR/kg
cena storitve
0,13715 EUR/kg
CENA SKUPAJ
0,13715 EUR/kg
4. 
Cene iz točke 2 in točke 3 tega sklepa ne vsebujejo DDV.
5. 
Cene iz točke 2 tega sklepa se začnejo uporabljati dne 1. 7. 2019.
6. 
Cene iz točke 3 tega sklepa se začnejo uporabljati dne 1. 1. 2020.
7. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2019-015
Železniki, dne 6. junija 2019
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar