Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1791. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Železniki, za leto 2019 in 2020, stran 4476.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na 6. redni seji dne 6. 6. 2019 sprejel
S K L E P 
1. 
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Železniki, za leto 2019 in 2020, ki ga je pripravil izvajalec Loška komunala, d.d. Škofja Loka, marec 2019, dopolnitev maj 2019.
2. 
Potrdi se cene izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Železniki za leto 2019, kot jih določa Elaborat iz prve točke tega sklepa, in sicer:
1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
cena javne infrastrukture
0,0082 EUR/kg
cena storitve
0,1564 EUR/kg
CENA SKUPAJ
0,1646 EUR/kg
2. Zbiranje bioloških odpadkov
cena javne infrastrukture
0,0000 EUR/kg
cena storitve
0,1707 EUR/kg
CENA SKUPAJ
0,1707 EUR/kg
3. 
Potrdi se cene izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Železniki za leto 2020, kot jih določa Elaborat iz prve točke tega sklepa, in sicer:
1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
cena javne infrastrukture
0,0084 EUR/kg
cena storitve
0,1545 EUR/kg
CENA SKUPAJ
0,1629 EUR/kg
2. Zbiranje bioloških odpadkov
cena javne infrastrukture
0,0000 EUR/kg
cena storitve
0,1729 EUR/kg
CENA SKUPAJ
0,1729 EUR/kg
4. 
Cene iz točke 2 in točke 3 tega sklepa ne vsebujejo DDV.
5. 
Cene iz točke 2 tega sklepa se začnejo uporabljati dne 1. 7. 2019.
6. 
Cene iz točke 3 tega sklepa se začnejo uporabljati dne 1. 1. 2020.
7. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2019-016
Železniki, dne 6. junija 2019
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar