Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1788. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje, stran 4468.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP), 27. člena in prvega odstavka 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17; v nadaljevanju ZLD-1) in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) so Občinski svet Občine Trbovlje na podlagi 19. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18) na 4. redni seji dne 24. 4. 2019, Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na podlagi 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) na 5. redni seji dne 15. 4. 2019 in Občinski svet Občine Hrastnik na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/17) na 5. redni seji dne 15. 4. 2019 sprejeli
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje se spremeni drugi odstavek 1. člena in se glasi:
»S tem odlokom Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje, Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi in Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik (v nadaljevanju: ustanoviteljice) po predhodnem mnenju Lekarniške zbornice Slovenije, št. 1382/2018 z dne 27. 8. 2018, uskladijo delovanje javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje (v nadaljevanju: zavod) s predpisi, ki urejajo lekarniško dejavnost.«
2. člen 
Ostali členi Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje ostanejo nespremenjeni.
3. člen 
Ta Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje v enakem besedilu sprejmejo vse ustanoviteljice.
4. člen 
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati začne osmi dan po zadnji objavi.
Št. 007-4/2017
Hrastnik, dne 16. maja 2019
 
Župan 
Občine Hrastnik 
Marko Funkl
Št. 014-35/2018
Trbovlje, dne 24. aprila 2019
Županja 
Občine Trbovlje 
Jasna Gabrič 
Št. 007-4/2018
Zagorje ob Savi, dne 15. aprila 2019
 
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost