Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1787. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 4468.

  
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) na 4. redni seji dne 30. 5. 2019 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
S tem sklepom se vzpostavlja status grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta na nepremičninah:
– parc. št. 930/4, k.o. 725 – Kot: 2.628 m2, vknjižena lastninska pravica na Občino Slovenska Bistrica, vrsta rabe: cesta;
– parc. št. 251/3, k.o. 740 – Ogljenšak: 199 m2, vknjižena lastninska pravica na Občino Slovenska Bistrica, vrsta rabe: cesta;
– parc. št. 295/13, k.o. 742 – Zgornja Polskava: 568 m2, vknjižena lastninska pravica na Občino Slovenska Bistrica, vrsta rabe: cesta;
– parc. št. 36/4, k.o. 743 – Gabernik: 90 m2, vknjižena lastninska pravica na Občino Slovenska Bistrica, vrsta rabe: cesta;
– parc. št. 202/4, k.o. 748 – Spodnja Polskava: 554 m2, vknjižena lastninska pravica na Občino Slovenska Bistrica, vrsta rabe: cesta;
– parc. št. 207/2, k.o. 771 – Pretrež: 530 m2, vknjižena lastninska pravica na Občino Slovenska Bistrica, vrsta rabe: cesta;
– parc. št. 208/3, k.o. 771 – Pretrež: 108 m2, vknjižena lastninska pravica na Občino Slovenska Bistrica, vrsta rabe: cesta.
Nepremičnine pridobijo omejitev oziroma zaznambo grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta.
II. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-19/2019-0203-18e
Slovenska Bistrica, dne 3. junija 2019
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar