Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1785. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena, stran 4467.

  
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) na 4. redni seji dne 30. 5. 2019 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
S tem sklepom se ukine status grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta na nepremičninah:
– parc. št. 859/6, k.o. 746 – Šentovec: 299 m2, vknjižena lastninska pravica na Občino Slovenska Bistrica; vrsta rabe: kmetijsko zemljišče;
– parc. št. 859/8, k.o. 746 – Šentovec: 113 m2, vknjižena lastninska pravica na Občino Slovenska Bistrica; vrsta rabe: kmetijsko zemljišče;
– parc. št. 1427, k.o. 748 – Spodnja Polskava: 1.924 m2, vknjižena lastninska pravica na Občino Slovenska Bistrica; vrsta rabe: kmetijsko zemljišče;
– parc. št. 1826/19, k.o. 753 – Slovenska Bistrica: 17 m2, vknjižena lastninska pravica na Občino Slovenska Bistrica; vrsta rabe: del zelenice.
Nepremičnine postanejo brez omejitve oziroma zaznambe grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta.
II. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-19/2019-0203-18c
Slovenska Bistrica, dne 3. junija 2019
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar