Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1776. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 4447.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 16. člena Statuta Občina Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 5. seji dne 30. 5. 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
Občinski svet Občine Pivka sprejme sklep, da se ukine status grajeno javno dobro lokalnega pomena na nepremičninah:
– Parc. št. 740/12 katastrske občine 2501 Petelinje (ID znak parcela 2501 740/12)
– Parc. št. 1007/7 katastrske občine 2501 Petelinje (ID znak parcela 2501 1007/7)
– Parc. št. 1009/13 katastrske občine 2501 Petelinje (ID znak parcela 2501 1009/13)
ter pri njih vknjiži lastninska pravica v korist in na ime: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, matična št.: 5883563000 do celote (do 1/1).
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-5/2019
Pivka, dne 30. maja 2019
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj