Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1773. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Pivka, stran 4446.

  
Na podlagi 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 5. seji dne 30. 5. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Pivka 
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 97/17) se tretja alineja 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»– Prosilec lahko pridobi proračunska sredstva za kritje dela stroška odlaganja odpadne azbestne kritine na odlagališču komunalnih odpadkov v višini 75 % stroška odlaganja in za največ 5 ton odpadka.«
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-5/2019
Pivka, dne 30. maja 2019
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj