Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1767. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3 / 2019, stran 4439.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 5. seji, dne 30. 5. 2019, sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra št. 3 / 2019 
I. 
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc. št. 1495/11, k.o. 1312 – Pleterje,
– parc. št. 3339/19, k.o. 1324 – Ravne,
– parc. št. 3375/5, k.o. 1324 – Ravne,
– parc. št. 2965/22, k.o. 1323 – Veliki Trn,
– parc. št. 2965/23, k.o. 1323 – Veliki Trn.
II. 
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži lastninska pravica v korist Občine Krško.
III. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-10/2019-O507
Krško, dne 30. maja 2019
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko