Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1766. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 4 / 2019, stran 4439.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 5. seji, dne 30. 5. 2019, sprejel
S K L E P 
o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 4 / 2019 
I. 
Ustanovi se grajeno javno dobro v lasti Občine Krško na nepremičninah:
– parc. št. 2820/1, k.o. 1322 – Krško,
– parc. št. 356/5, k.o. 1358 – Dolnji Leskovec,
– parc. št. 300/14, k.o. 1358 – Dolnji Leskovec,
– parc. št. 300/17, k.o. 1358 – Dolnji Leskovec,
– parc. št. 300/22, k.o. 1358 – Dolnji Leskovec,
– parc. št. 407/55, k.o. 1316 – Stara vas,
– parc. št. 407/63, k.o. 1316 – Stara vas,
– parc. št. 407/64, k.o. 1316 – Stara vas,
– parc. št. 407/54, k.o. 1316 – Stara vas,
– parc. št. 407/59, k.o. 1316 – Stara vas,
– parc. št. 407/51, k.o. 1316 – Stara vas,
– parc. št. 407/60, k.o. 1316 – Stara vas,
– parc. št. 532/15, k.o. 1316 – Stara vas,
– parc. št. 532/16, k.o. 1316 – Stara vas,
– parc. št. 538/1, k.o. 1316 – Stara vas,
– parc. št. 518/16, k.o. 1316 – Stara vas,
– parc. št. 523/1, k.o. 1316 – Stara vas,
– parc. št. 446/33, k.o. 1316 – Stara vas,
– parc. št. 446/34, k.o. 1316 – Stara vas,
– parc. št. 518/9, k.o. 1316 – Stara vas,
– parc. št. 512/6, k.o. 1316 – Stara vas,
– parc. št. 446/37, k.o. 1316 – Stara vas.
– parc. št. 1375/2, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc. št. 1248/15, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc. št. 1248/17, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc. št. 1011/32, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc. št. 1011/39, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc. št. 1011/109, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc. št. 1011/111, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc. št. 1011/112, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc. št. 1067/44, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc. št. 1067/111, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc. št. 1375/1, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc. št. 1011/31, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc. št. 1011/40, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc. št. 1246/17, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc. št. 1246/18, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc. št. 1014/13, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc. št. 1014/14, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc. št. 1009/20, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc. št. 1009/22, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc. št. 1009/23, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc. št. 1009/28, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc. št. 1067/186, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc. št. 1067/188, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc. št. 1067/190, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc. št. 1067/191, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc. št. 1009/1, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc. št. 1009/14, k.o. 1321 – Leskovec.
II. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-10/2019-O507
Krško, dne 30. maja 2019
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko