Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1759. Odlok o določitvi javne infrastrukture na področju športa v Občini Ilirska Bistrica, stran 4431.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 67., 68. in 69. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97 in 30/98, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave glasila Snežnik št. 4/06) Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 6. seji dne 6. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o določitvi javne infrastrukture na področju športa v Občini Ilirska Bistrica 
1. člen 
S tem odlokom se določijo športni objekti ter površine na območju Občine Ilirska Bistrica, ki so v lasti oziroma delni lasti Občine Ilirska Bistrica, za javno infrastrukturo na področju športa.
Nadalje se s tem odlokom določijo tudi upravljalci opredeljenih športnih objektov in površin na območju Občine Ilirska Bistrica.
2. člen 
Kot javni športni objekti v lasti Občine Ilirska Bistrica in upravljanju javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov se določijo:
1. Kompleks športnih igrišč (asfaltno igrišče ter balinišče) s pripadajočim zemljiščem v Jelšanah, parc. št. 1522/1, k.o. Jelšane. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Osnovna šola Jelšane.
2. Šolska telovadnica s pripadajočim zemljiščem Osnovne šole Jelšane, parc. št. 1171/2, k.o. Jelšane. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Osnovna šola Jelšane.
3. Večnamensko športno igrišče s pripadajočim zemljiščem pri Osnovni šoli Rudija Mahniča Brkinca Pregarje, parc. št. 672, k.o. Pregarje. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Osnovna šola Rudija Mahniča Brkinca Pregarje.
4. Šolska telovadnica Osnovne šole Rudija Mahniča Brkinca Pregarje, parc. št. 584/10, k.o. Pregarje. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Osnovna šola Rudija Mahniča Brkinca Pregarje.
5. Večnamensko športno igrišče s pripadajočim zemljiščem pri Osnovni šoli Toneta Tomšiča Knežak, parc. št. 386/3, k.o. Knežak. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak.
6. Šolska telovadnica s pripadajočim zemljiščem Osnovne šole Toneta Tomšiča Knežak, parc. št. 387, k.o. Knežak. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak.
7. Večnamensko športno igrišče s pripadajočim zemljiščem pri Osnovni šoli Podgora Kuteževo, parc. št. 1301, k.o. Trpčane. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Osnovna šola Podgora Kuteževo.
8. Šolska telovadnica s pripadajočim zemljiščem Osnovne šole Podgora Kuteževo, parc. št. 1300/1, k.o. Trpčane. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Osnovna šola Podgora Kuteževo.
9. Šolska telovadnica s pripadajočim zemljiščem Osnovne šole Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica, parc. št. 3135, k.o. Trnovo. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Osnovna šola Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica.
10. Večnamensko športno igrišče s pripadajočim zemljiščem pri Osnovni šoli Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica, parc. št. 73/3, k.o. Trnovo. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Osnovna šola Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica.
11. Večnamensko športno igrišče s pripadajočim zemljiščem pri Osnovni šoli Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, parc. št. 455/1, 458/1 in 442/2, vse k.o. Ilirska Bistrica. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica.
12. Športna dvorana s pripadajočim zemljiščem pri Osnovni šoli Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, parc. št. 509, 512/4 in 498, vse k.o. Ilirska Bistrica. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica.
13. Šolska telovadnica in večnamensko športno igrišče s pripadajočim zemljiščem pri Osnovni šoli Rudolfa Ukoviča Podgrad, parc. št. 1156/2 k.o. Podgrad. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad.
3. člen 
Kot javni športni objekti v lasti Občine Ilirska Bistrica in upravljanju krajevnih skupnosti se določijo:
14. Balinišče s pripadajočim zemljiščem na Gornjem Zemonu, parc. št. 86/6, k.o. Gornji Zemon. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane KS Dolnji Zemon.
15. Večnamensko športno igrišče z baliniščem in pripadajočim zemljiščem v Dobropoljah, parc. št. 906, k.o. Dobropolje. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane KS Rečica.
16. Večnamensko športno igrišče z baliniščem in pripadajočim zemljiščem v Tominjah, parc. št. 808/2, 2013/4, 809/2, 809/8, vse k.o. Tominje. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane KS Harije.
17. Balinišče s pripadajočim zemljiščem v Sabonjah, parc. št. 1703/2, k.o. Sabonje. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane KS Podgrad.
18. Večnamensko športno igrišče z baliniščem in pripadajočimi zemljišči v Podbežah, parc. št. 1467/1, 1467/7, obe k.o. Podbeže. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane KS Podgrad.
19. Balinišče s pripadajočim zemljiščem v Podgradu, parc. št. 1345, k.o. Podgrad. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane KS Podgrad.
20. Večnamensko športno igrišče z baliniščem in pripadajočim zemljiščem na Mali Bukovici, parc. št. 1584/11, 494/2, obe k.o. Mala Bukovica. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane KS Koseze.
21. Večnamensko športno igrišče z baliniščem in pripadajočim zemljiščem na Baču, parc. št. 48, 50/2, 50/1, 4100/11, 4100/10, vse k.o. Bač. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane KS Bač.
22. Večnamensko športno igrišče v Hrušici, parc. št. 3321/82, k.o. Hrušica. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane KS Hrušica.
23. Večnamensko športno igrišče v Jablanici, parc. št. 1655, 1656, 1657, 1658, vse k.o. Jablanica. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane KS Vrbovo.
24. Večnamensko športno igrišče v Novokračinah, parc. št. 1321/1, k.o. Novokračine. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane KS Novokračine.
25. Večnamensko športno igrišče na Veliki Bukovici, parc. št. 1636/6, k.o. Velika Bukovica. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane KS Koseze.
26. Večnamensko športno igrišče na Velikem Brdu, parc. št. 1038/2, 1038/7, obe k.o. Veliko Brdo. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane KS Jelšane.
27. Večnamensko športno igrišče v Zajelšju, parc. št. 141/18, 722/5, 808/3, vse k.o. Zajelšje. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane KS Harije.
4. člen 
Kot javni športni objekti v lasti Občine Ilirska Bistrica in upravljanju društev se določijo:
28. Balinišče pri Planinskem domu na Sviščakih s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 2049/28, k.o. Snežnik. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Planinsko društvo Snežnik Ilirska Bistrica.
29. Kompleks štiristeznega balinišča v parku Nade Žagar Ilirska Bistrica s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 341/2, k.o. Ilirska Bistrica. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Balinarski klub Ilirska Bistrica.
30. Balinišče pri stavbi Bazoviška cesta 28, Ilirska Bistrica s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 366/1, 1816, k.o. Ilirska Bistrica. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Društvo upokojencev Ilirska Bistrica.
31. Teniško igrišče pri Osnovni šoli Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 422/2, 455/1, obe k.o. Ilirska Bistrica. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Tenis Klub Ilirska Bistrica.
32. Kompleks športnih igrišč (nogometno igrišče in nogometno igrišče z umetno travo) s pomožnimi objekti ob Osnovni šoli Rudolfa Ukoviča Podgrad s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 1156/2, 1148/3, obe k.o. Podgrad. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Nogometni klub Plama Podgrad.
5. člen 
Kot javni športni objekti v lasti in upravljanju Občine Ilirska Bistrica se določijo:
33. Rokometno in košarkarsko igrišče v parku Nade Žagar Ilirska Bistrica s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 355/2, k.o. Ilirska Bistrica. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Občina Ilirska Bistrica.
34. Nogometno igrišče »Kampo« s pomožnimi objekti v Ilirski Bistrici s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 1068/11, 1068/12, obe k.o. Ilirska Bistrica. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Občina Ilirska Bistrica.
35. Kompleks športnih igrišč (nogometno igrišče, igrišče za košarko, igrišče za odbojko na mivki) s pomožnimi objekti v športnem centru Trnovo v Ilirski Bistrici s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 825/193, 646, 647, 800/2, vse k.o. Trnovo. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Občina Ilirska Bistrica.
36. Večnamensko športno igrišče s pripadajočim zemljiščem pri Gimnaziji Ilirska Bistrica, parc. št. 1124/10, k.o. Ilirska Bistrica. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Občina Ilirska Bistrica.
6. člen 
Opredeljeni javni športni objekti se uporabljajo v javno dobro in za namen, za katerega je bil objekt zgrajen in urejen.
Če se javnemu športnemu objektu namembnost spremeni, se mora zagotoviti nadomestni javni športni objekt.
7. člen 
Način uporabe in financiranja športnih objektov v lasti Občine Ilirska Bistrica ter subvencioniranje cene najema za izvajalce letnega program športa v Občini Ilirska Bistrica se opredeli s pravilnikom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Ilirska Bistrica.
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi javnih športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 24/99, z dne 10. 4. 1999).
9. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2019-4
Ilirska Bistrica, dne 6. junija 2019
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc