Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1754. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 4424.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 7. redni seji dne 29. 5. 2019 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Nepremičnini parc. št. 2315/1 k.o. 1559-Radenci se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-375/2018
Črnomelj, dne 29. maja 2019
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek