Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1746. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Beltinci, stran 4418.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 22/16 – UPB1 in 56/17) je Občinski svet Občine Beltinci na 6. redni seji dne 6. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Beltinci 
1. člen 
V Odloku o priznanjih Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 51/08, 39/13 in 24/17) se spremeni tretji odstavek 11. člena, tako da glasi:
»Razpis za podelitev priznanj in nagrad enkrat letno, praviloma dva meseca pred občinskim praznikom, za tekoče leto izvede in objavi petčlanska Komisija za priznanja in nagrade Občinskega sveta Občine Beltinci (v nadaljevanju: komisija), ki jo na predlog župana imenuje občinski svet.«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-02-2019-6-54/VII
Beltinci, dne 5. junija 2019
Župan 
Občine Beltinci 
Marko Virag