Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1741. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina, stran 4415.

  
Na podlagi prvega in tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 21/18), 7. člena Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 20/19) ter soglasja Agencije za energijo št. 211-8/2019-16/429 z dne 30. 5. 2019, družba PLINOVODI d.o.o., kot izvajalec dejavnosti operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina, izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina 
1. člen
S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine, in sicer vstopne tarifne postavke, izstopne tarifne postavke, tarifna postavka za lastno rabo in tarifna postavka za izvajanje meritev.
2. člen 
(1) Vstopne tarifne postavke (CV) [cent/(kWh/dan)]znašajo:
Naziv vstopne točke
Oznaka 
(e)
Vstopna tarifna postavka 2020
Vstopna tarifna postavka 2021
[cent/(kWh/dan)]
[cent/(kWh/dan)]
MMRP Ceršak
V1
11,26300
11,60100
MMRP Šempeter pri Novi Gorici
V2
8,29800
8,54700
MMRP Rogatec
V3
2,74200
2,82400
Vstopne točke znotraj Republike Slovenije
V4
7,24300
7,46000
(2) Izstopne tarifne postavke(CI) [cent/(kWh/dan)] znašajo:
Naziv izstopne točke
Oznaka 
(e)
Izstopna tarifna postavka 2020
Izstopna tarifna postavka 2021
[cent/(kWh/dan)]
[cent/(kWh/dan)]
MMRP Ceršak
I1
10,13600
10,44000
MMRP Šempeter pri Novi Gorici
I2
9,22000
9,49700
MMRP Rogatec
I3
3,04600
3,13700
Izstopne točke znotraj Republike Slovenije
I(÷ n)
50,17195
51,67700
kjer oznaka n pomeni zaporedno identifikacijsko številko izstopne točke v Republiki Sloveniji.
(3) Tarifna postavka za lastno rabo (CLR) [cent/kWh] znaša:
Naziv
Oznaka
Tarifna postavka za lastno rabo 2020
Tarifna postavka za lastno rabo 2021
[cent/kWh]
[cent/kWh]
Tarifna postavka za lastno rabo
CLR
3,25400
3,25400
(4) Tarifna postavka za meritve (CM) [EUR] znaša:
Naziv
Oznaka
Tarifna postavka za meritve 2020
Tarifna postavka za meritve 2021
[EUR]
[EUR]
Tarifna postavka za meritve
CM
20,52606
21,14184
3. člen 
Cene v tem aktu ne vključujejo davkov, taks, trošarin in drugih dajatev.
4. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2020 in velja do 31. decembra 2021.
Št. ES/MZ/2019-336
Ljubljana, dne 30. maja 2019
EVA 2019-2430-0041
PLINOVODI d.o.o. 
Glavni direktor 
Marjan Eberlinc 
 
Namestnica glavnega direktorja 
mag. Sarah Jezernik 

AAA Zlata odličnost