Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019

Kazalo

1378. Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2019, stran 3598.

  
Za izvrševanje 36., 39. in 87. člena ter v zvezi s tretjim odstavkom 390. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji 18. aprila 2019 sprejel
S K L E P 
o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2019 
Najnižja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. januarja 2019 znaša 858,46 eura oziroma 628,39 eura, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2).
II 
Najvišja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. januarja 2019 znaša 3.433,84 eura oziroma 2.513,57 eura, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2.
III 
Najnižja pokojnina za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. januarja 2019 znaša 223,20 eura.
IV 
Nadomestila iz 80., 84., 85. in 86. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2019, se od 1. januarja 2019 dalje odmerijo najmanj od osnove, določene v višini 491,47 eura.
Nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije iz prvega in tretjega odstavka 80. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2019, se od 1. januarja 2019 dalje odmeri največ v višini 1.965,87 eura.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2019/10-3
Ljubljana, dne 19. aprila 2019
EVA 2019-2611-0034
Svet Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije 
Dušan Bavec 
predsednik