Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019

Kazalo

1354. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice, stran 3460.

  
Na podlagi tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 4. redni seji dne 24. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice 
1. člen 
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec, Dom starejših občanov Novo mesto.
Cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice:
v EUR/efektivno uro 
Cena 
storitve
Subvencija 
občine
Cena 
za uporabnika
Delavnik
21,55
13,35
8,20
Nedelja
26,52
16,56
9,96
Državni prazniki
27,76
17,45
10,31
2. člen 
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice št. 122-0003/2018-6 z dne 4. 4. 2018 (Uradni list RS, št. 27/18).
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2019 do naslednje uskladitve na občinskem svetu.
Št. 122-0007/2019-4
Šmarjeta, dne 25. aprila 2019
Župan 
Občine Šmarješke Toplice 
Marjan Hribar