Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019

Kazalo

1348. Sklep o določitvi parkirnega reda in vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja, stran 3451.

  
Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 46/15, 10/18), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa – UPB2 (Uradni list RS, št. 82/13) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 5. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi parkirnega reda in vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja 
1. člen 
S tem sklepom se določa ureditev parkirnega reda na parkirišču nasproti občinske upravne stavbe, na parc. št. 131/18, k.o. – Komen, na podlagi katerega se pristopi k izvedbi potrebne vertikalne in horizontalne prometne signalizacije.
2. člen 
Na navedenem parkirišču se vzpostavi območje kratkotrajnega parkiranja. Parkiranje je časovno omejeno na največ dve uri.
Območje parkirišča se označi z ustrezno horizontalno prometno označbo modre barve in s postavitvijo prometnih znakov: »območje prepovedanega parkiranja«, »konec območja prepovedanega parkiranja« in »dopolnilna pojasnilna tabla«.
3. člen 
Omejitev kratkotrajnega parkiranja velja vsak delovnik med 8.00 in 17.00 uro. Ob sobotah, nedeljah in praznikih parkiranje ni omejeno.
4. člen 
V območju kratkotrajnega parkiranja mora voznik v vozilu obvezno označiti čas prihoda, na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je z zunanje strani vozila dobro viden in v celoti čitljiv skozi vetrobransko steklo.
5. člen 
Na parkirišču se na novo uredi in označi eno parkirno mesto rezervirano za vozila invalidov.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po izvedbi potrebnih tehničnih ukrepov.
Št. 032-8/2019-7
Komen, dne 25. aprila 2019
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic