Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019

Kazalo

1347. Sklep o določitvi pomožnih površin za potrebe parkiranja, stran 3450.

  
Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 46/15, 10/18), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa – UPB2 (Uradni list RS, št. 82/13) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 5. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi pomožnih površin za potrebe parkiranja 
1. člen 
S tem sklepom se določijo pomožne površine za potrebe parkiranja v naselju Štanjel, na katerih se zaračunava plačilo uporabnine, njena višina, način plačevanja in na podlagi katerega se pristopi k izvedbi potrebne označitve.
2. člen 
Pomožni površini za potrebe parkiranja v Štanjelu, na katerih se zaračunava plačilo uporabnine, sta naslednji:
– travnata površina za zadružnim domom, parc. št. 914/8, k.o. Štanjel,
– travnata površina severno od zadružnega doma, parc. št. 914/24, k.o. Štanjel.
Ob prireditvah se ob nujnih potrebah, v dogovoru z vaško skupnostjo, parkiranje izjemoma omogoči tudi na asfaltnem igrišču ob zadružnem domu, parc. št. 1114, k.o. Štanjel.
Grafični prikaz navedenih površin je priloga tega sklepa.
3. člen 
Višina uporabnine za uporabo v 2. členu navedenih pomožnih površin za potrebe parkiranja znaša:
– prva ura 1 € z ddv,
– vsaka naslednja ura 1 € z ddv,
– maksimalni dnevni znesek 5 € z ddv.
4. člen 
Plačilo uporabnine se izvaja elektronsko preko mobilne ali spletne aplikacije. Za dokazilo o plačilu uporabnine se šteje ustrezno dokazilo iz elektronske evidence plačil.
5. člen 
Na pomožnih površinah za potrebe parkiranja se uporabnina zaračunava vse dni v tednu med 8. in 20 uro.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 15. 6. 2019 dalje.
Št. 032-8/2019-5
Komen, dne 25. aprila 2019
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic