Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019

Kazalo

1346. Sklep o določitvi parkirnih površin, na katerih se uvede plačilo parkirnine, stran 3450.

  
Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 46/15, 10/18), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa – UPB2 (Uradni list RS, št. 82/13) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 5. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi parkirnih površin, na katerih se uvede plačilo parkirnine 
1. člen 
S tem sklepom se določijo javne parkirne površine v Občini Komen, na katerih se plačuje parkirnina, njena višina, način in čas plačevanja in na podlagi katerega se pristopi k izvedbi potrebne prometne signalizacije in opreme.
2. člen 
Kot javna parkirna površina, za uporabo katere je potrebno plačilo parkirnine, se določita naslednji parkirišči:
Zap. št.
Naselje
Ime parkirišča
Zemljišče/parcela
Katastrska občina
1.
Štanjel
Polje
500/274
Štanjel
2.
Štanjel
Pod bivšo gostilno Zoro
500/159
Štanjel
Grafični prikaz plačljivih parkirišč je priloga tega sklepa.
3. člen 
Višina parkirnine na plačljivih parkirnih površinah znaša:
– prva ura enkrat dnevno brezplačno,
– vsaka naslednja ura 1 € z ddv,
– maksimalni dnevni znesek 5 € z ddv.
4. člen 
Plačilo parkirnine se izvaja elektronsko preko mobilne ali spletne aplikacije. Za dokazilo o plačilu parkirnine se šteje ustrezno dokazilo iz elektronske evidence plačil.
5. člen 
Parkiranje je plačljivo vse dni v tednu med 8. in 20. uro.
6. člen 
Na urejenih in označenih parkirnih mestih, rezerviranih za polnjenje električnih vozil, lahko vozniki vozil na električni pogon za polnjenje brezplačno parkirajo vozila do največ tri ure. Voznik mora v vozilu, na notranji strani vetrobranskega stekla, označiti čas prihoda tako, da je z zunanje strani vozila dobro viden in v celoti čitljiv skozi vetrobransko steklo.
7. člen 
Na parkirnih prostorih, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, lahko parkirajo vozila, ki so označena z veljavno dovolilnico, ki mora biti nameščena v vozilu, na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
Podrobnejši pogoji izdaje parkirne dovolilnice (postopek, upravičenci, letna taksa, oblika, vsebina …) se določijo z aktom, ki ga izda župan.
Na podlagi vloge upravičenca je za izdajo parkirne dovolilnice pristojna občinska uprava. Parkirna dovolilnica se izda za obdobje tekočega leta.
8. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 15. 6. 2019 dalje.
Št. 032-8/2019-4
Komen, dne 25. aprila 2019
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic