Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

D 266/2017 Os-2226/18, Stran 1433
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Frančiški Bandelj, roj. Luin, roj. 15. 1. 1863 – Coljava, ki je umrla v Tomačevici dne 27. 10. 1946, z zadnjim bivališčem Tomačevica 3, 6223 Komen, v zemljiški knjigi je vpisana z naslovom Tomačevica 28, 6223 Komen.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 3. 2018

AAA Zlata odličnost