Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

D 174/2018 Os-2340/18, Stran 1432
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski postopek po pok. Ferdinandu Gajšku, sinu Valentina, roj. 5. 9. 1936, državljanu Republike Slovenije, vdovcu, umrlemu 14. 2. 2018, nazadnje stalno stan. Celestinova ulica 8, Celje.
V zapuščinskem postopku je dedno pravico na podlagi oporoke uveljavljala Irena Vuk. Iz spisovnega gradiva izhaja, da zapustnik ni zapustil oseb, ki bi jim pripadala dedna pravica na podlagi zakona kot dedičem prvega dednega reda, sodišču pa ni znano, ali je zapustnikov brat Ivo Gajšek, ki bi mu pripada zakonita dedna pravica, če oporoke ne bi bilo, še živ in kje prebiva.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona ali oporoke, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 25. 5. 2018

AAA Zlata odličnost