Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

IV P 46/2018 Os-1981/18, Stran 1431
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici – svétnici Lidiji Križman, v pravdni zadevi tožeče stranke Bashar Kheir Allah, Gosposvetska cesta 53, Maribor, ki jo zastopa odvetnica Dunja Grgurevič iz Odvetniške pisarne Grgurevič iz Maribora, zoper toženo stranko Mohsena Tomeh, neznanega prebivališča, zaradi razveze zakonske zveze, o postavitvi začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi določil 82. člena Zakona o pravdnem postopku sklenilo:
Toženi stranki Mohsena Tomeh se v pravdni zadevi opr. št. IV P 46/2018 kot začasni zastopnik postavi odvetnik Rok Zdravković, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 4. 2018

AAA Zlata odličnost