Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

I 209/2018 Os-2313/18, Stran 1431
V izvršilni zadevi upnika Domplan, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, zoper dolžnico Nadjo Florjančič, brez stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, ki jo zastopa zak. zast. Godnjov - Špik Renata – odvetnica, Kovorska cesta 31, Tržič, zaradi izterjave 1.740,77 EUR s pripadki, je sodišče dolžnici Nadji Florjančič, brez stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico Renato Godnjov Špik, ki ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 29. 5. 2018

AAA Zlata odličnost