Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

Ob-2394/18, Stran 1418
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 10., 28. in 31.a člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto z dne 29. 7. 1993, 12. 12. 1995, 19. 12. 2002, 10. 11. 2003, 1. 3. 2007, 5. 11. 2007, 16. 2. 2009, 27. 9. 2010, 28. 9. 2015 in 22. 1. 2018 objavlja prosto delovno mesto
pomočnik direktorja za pravne zadeve (m/ž),
za čas trajanja sanacije v zavodu, do vključno 31. 12. 2021
Kandidat mora, poleg z zakonom predpisanih splošnih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– izobrazbo pravne smeri, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih.
Kandidat mora k prijavi priložiti:
1. dokazilo o izobrazbi – fotokopijo diplome,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih.
Pomočnika direktorja za pravne zadeve imenuje direktor za čas trajanja sanacije v Splošni bolnišnici Novo mesto, do vključno 31. 12. 2021.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev kandidati pošljejo v roku 15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS na naslov: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, s pripisom: »Razpis za pomočnika direktorja za pravne zadeve – ne odpiraj!«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Splošna bolnišnica Novo mesto 

AAA Zlata odličnost