Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

Ob-2388/18, Stran 1418
Na podlagi 12. člena Statuta Kemijskega inštituta Kemijski inštitut objavlja javni razpis za imenovanje
vodje D10 Odsek za kemijo materialov in vodje D04 Odsek za analizno kemijo (m/ž)
Od kandidatov pričakujemo najvišjo stopnjo izobrazbe s področja naravoslovja, ustrezne delovne izkušnje in strokovno znanje na najvišji ravni področja dela laboratorija. Pričakujemo dobre vodstvene in organizacijske sposobnosti, izkušnje s področja pridobivanja novih projektov in odlično znanje angleškega jezika.
Kandidatom ponujamo delo v stimulativnem delovnem okolju z najboljšo raziskovalno opremo in možnost strokovnega in osebnega razvoja.
Vodjo odseka iz liste kandidatov, ki jo oblikuje Znanstveni svet Kemijskega inštituta, imenuje direktor. Vodja je imenovan za 5 let in je po končanem mandatu lahko znova imenovan.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– doktorat znanosti s področja dejavnosti odseka,
– mednarodno primerljivi raziskovalni ali tehnološko-razvojni rezultati v zadnjih petih letih,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti po 29. členu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 s spr.).
Prijava mora vsebovati:
– življenjepis in bibliografske podatke,
– program dela odseka.
Informacije so kandidatom na voljo v Splošni službi Kemijskega inštituta po telefonu +386/1/47-60-217.
Pisne ponudbe z ustreznimi dokazili pošljite v 15 dneh po objavi na naslov: Kemijski inštitut, p.p. 660, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana, z oznako »Razpis vodja D04 2018« in »Razpis vodja D10 2018«.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali formalne pogoje razpisa, bodo vabljeni na strokovno predavanje pred Znanstvenim svetom Kemijskega inštituta.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Kemijski inštitut 

AAA Zlata odličnost