Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

Ob-2403/18, Stran 1383
Sprememba 
Javnega razpisa za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019«,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 6/18 z dne 2. 2. 2018
V Javnem razpisu za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019« se spremenita prvi odstavek ter tabela 3 v točki »6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago«, tako, da se glasita:
»6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 6.600.000,00 EUR, od tega 2.930.000,00 EUR za programsko območje Zahod in 3.670.000,00 EUR za programsko območje Vzhod.
Tabela 3: Okvirna višina sredstev
Proračunska postavka
Programsko območje
%
2018
2019
2020
SKUPAJ
160065 PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-EU
Zahod
70
636.125,00
1.131.900,00
282.975,00
2.051.000,00
160066 PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-slovenska udeležba
Zahod
30
272.625,00
485.100,00
121.275,00
879.000,00
SKUPAJ Z
100
908.750,00
1.617.000,00
404.250,00
2.930.000,00
160063 PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-EU
Vzhod
75
880.425,00
1.488.225,00
383.850,00
2.752.500,00
160064 PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-slovenska udeležba
Vzhod
25
293.475,00
496.075,00
127.950,00
917.500,00
SKUPAJ V
100
1.173.900,00
1.984.300,00
511.800,00
3.670.000,00
SKUPAJ
2.082.650,00
3.601.300,00
916.050,00
6.600.000,00
« 
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
SPIRIT Slovenija, javna agencija 

AAA Zlata odličnost