Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

D 6/2017 Os-2093/18, Stran 1380
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Stanič Antonu, pok. Petra, roj. 9. 6. 1839, neznanega bivališča, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v Novi Gorici, opr. št. IN 81/2014 z dne 29. 9. 2016, kot datum smrti pa se šteje 31. 12. 1909.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 4. 2018

AAA Zlata odličnost