Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

N 145/2015 Os-2250/18, Stran 1379
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi št. 678-522, z naslovom Goriška ulica 3 in 5, Maribor, stoječi na parceli št. 678 179, ki teče na predlog predlagateljice Slavice Budimlić, Zgornji Duplek 63c, Spodnji Duplek, stanujoča Berlinerstrasse 13, Mainz, Nemčija, ki jo zastopa pooblaščenec Erik Kralj, odvetnik v Mariboru, zoper nasprotnega udeleženca Gradbeno podjetje Stavbar, TOZD Visoke gradnje Maribor, Industrijska ulica 13, Maribor, ki ga zastopa stečajni upravitelj Igor Pirc, v zvezi s predlogom priglasitelja Igorja Lesjak, Ljubljanska ulica 102, Maribor, za vzpostavitev pravnega naslova, 16. 5. 2018 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova: kupoprodajna pogodba z dne 22. 3. 1999, sklenjena med prodajalcem GZP Mariborski tisk p.o. – v stečaju, Maribor, Tržaška cesta 14, ki ga je zastopal stečajni upravitelj Mirko Žagar in kupcem Igorjem Lesjakom, rojenim 18. 2. 1969, stanujočim Maribor, Betnavska cesta 129, s katero je prodajalec kupcu prodal enosobno stanovanje št. 19 v izmeri 41,63 m², v III. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Goriška ulica 3 in na prodanem dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasitelja Igorja Lesjaka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 5. 2018

AAA Zlata odličnost