Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

Št. 60404-2/2018-2 Ob-2351/18, Stran 1375
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 družba SŽ – Tovorni promet d.o.o. vabi k nakupu premičnin: odpadno železo.
Vrsta posla: odprodaja odpadnega materiala.
Lokacija odpadnega materiala:
– sklop 1 lokacija Ptuj in lokacija Dobova
– sklop 2 lokacija Dobova.
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1 cca 327,70 t odpadnega železa (kolesne dvojice, osi kolesnih dvojic, monobloki …)
– sklop 2 cca 72,30 t odpadnega železa (vrata od EAS in Fals vagonov, krila vrat EAS vagonov).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša:
– za sklop 1 81.925,00 EUR brez DDV
– za sklop 2 16.629,00 EUR brez DDV.
Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša: 98.554,00 EUR brez DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 20. 6. 2018 ob 12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).
Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 12 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Sektor za nabavo, in sicer na elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na tel. 01/29-14-634.
SŽ – Tovorni promet, d.o.o.

AAA Zlata odličnost