Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

Ob-2327/18, Stran 1362
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) in v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5, z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja
spremembo Javnega poziva 
za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17
Javni poziv 59OB17 za kreditiranje okoljskih naložb občanov (Uradni list RS, št. 44/17 in 72/17) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 2. točke – Višina sredstev se spremeni tako, da se glasi:
»Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 30 milijonov EUR.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost