Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

Ob-2334/18, Stran 1361
Na podlagi 34., 35., 41. in 42. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 44. in 45. člena Statuta Doma upokojencev Ptuj in v skladu s sklepom Sveta Doma upokojencev Ptuj, sprejetim na 10. redni seji dne 21. 5. 2018, Svet zavoda razpisuje prosto delovno mesto
strokovni vodja (m/ž)
Doma upokojencev Ptuj 
Kandidat za strokovnega vodja mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še pogoje, določene v 69. členu Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju ZSV), in sicer:
– višjo ali visoko šolo, ki izobražuje za socialno delo in 5 let delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit po ZSV ali
– višjo ali visoko šolo psihološke ali biopsihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo in 5 let delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit po ZSV,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– aktivno znanje (C1) slovenskega jezika. V kolikor je kandidat izobrazbo pridobil v Republiki Sloveniji, kandidatu ni potrebno prilagati dokazila o aktivnem znanju slovenskega jezika.
Mandat strokovnega vodja traja 5 let. Z imenovanim strokovnim vodjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, dokazili o izpolnjevanju pogojev in Programom strokovnega dela Doma upokojencev Ptuj za mandatno obdobje 5 let naslovijo kandidati/ke na Svet Doma upokojence Ptuj, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj, z oznako “razpis za strokovnega vodja-ne odpiraj!” v roku 15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Svet Doma upokojencev Ptuj 

AAA Zlata odličnost