Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

Ob-2323/18, Stran 1361
Svet Doma starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 52/16 – ZDR-1), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17 in 21/18 – ZNOrg); v nadaljevanju ZSV, 20. člena Statuta Doma starejših občanov Trebnje ter sklepa 7. redne seje Sveta Doma starejših občanov Trebnje z dne 29. 5. 2018 razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž)
Doma starejših občanov Trebnje 
Za direktorja (m/ž) je lahko imenovani/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih, izpolnjuje še pogoje po 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu, in sicer:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena ZSV in 5 let delovnih izkušenj ali višja strokovna izobrazba iz 69. člena ZSV in 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po ZSV,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najpozneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.
Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata, s predvidenim pričetkom 25. 11. 2018.
Kandidat k prijavi na razpis priloži tudi življenjepis in vizijo razvoja na največ 5 straneh v A4 formatu za celotno mandatno obdobje delovanja Doma starejših občanov Trebnje.
Pisne prijave z overjenimi dokazili ali izvirniki o izpolnjevanju pogojev, življenjepisom in vizijo razvoja naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi tega razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet Doma starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje, s pripisom: »Prijava na razpis direktorja – Ne odpiraj«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku. Nepopolne vloge ne bodo upoštevane.
Svet Doma starejših občanov Trebnje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti