Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1913 I 2506/2017 Os-2060/18, Stran 1307
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Gorazdu Aleksić, EMŠO 2807970500411, Rakuševa ulica 12, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave preživnine, sklenilo:
Dolžniku Gorazdu Aleksić, EMŠO 2807970500411, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Tomaž Šešerko, Tavčarjeva 3, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2018

AAA Zlata odličnost