Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

2874 I 3110/2017 Os-1927/18, Stran 1307
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Republika Slovenija (Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Finančni urad Ljubljana), Davčna ulica 1, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper dolžnika Miloša Mišljenović, EMŠO 2310967500417, Ulica Freda Bidovca 1, Izola - Isola, ki ga zastopa zak. zast. Iztok Ščernjavič - odvetnik, Brnčičeva ulica 13, Ljubljana - Črnuče, zaradi izterjave 10.546,59 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku Milošu Mišljenoviću se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Iztok Ščernjavič, Brnčičeva ulica 13, Ljubljana - Črnuče.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2018

AAA Zlata odličnost