Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

Št. 60404-15/2018-2 Ob-2279/18, Stran 1306
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 družba SŽ – Infrastruktura, d.o.o. vabi k nakupu premičnin: odpadno železo.
Vrsta posla: odprodaja odpadnega materiala.
Lokacija odpadnega materiala:
– sklop 1 lokacija Ljubljana – Vižmarje (tir 9)
– sklop 2 lokacija Maribor.
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1 cca 83 t odpadnega železa
(vagon št. 25797082030-0, 25727082047-1, 25727082184-2, 21727240067-2, 25727240063-7, 25727240064-5, 31721903888-0)
– sklop 2 cca 20,30 t odpadnega železa
(vagon št. 40799090910-0).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša za:
– za sklop 1 11.620,00 EUR brez DDV
– za sklop 2 2.842,00 EUR brez DDV.
Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša: 14.462,00 EUR brez DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 13. 6. 2018 ob 12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).
Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 12 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Sektor za nabavo, in sicer na elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na tel. 01/29-14-634.
SŽ – Infrastruktura, d.o.o.

AAA Zlata odličnost