Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

N 86/2017 Os-1208/18, Stran 367
Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagateljice Jožefe Kolenc, Račje selo 13, Trebnje, ki jo zastopa Darja Bobnar, odvetnica v Novem mestu, zoper nasprotnega udeleženca Jožeta Gognavec, Grč vrh 22, Mirna Peč, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer Center za socialno delo Novo mesto, Resslova 7b, Novo mesto, zaradi dokazovanja datuma smrti Jožetu Gognavcu, izdaja naslednji oklic:
Poziva se Jože Gognavec, stanujoč Grč vrh 22, Mirna Peč, da se priglasi pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za poseben primer Center za socialno delo Novo mesto, v roku 30 dni od dneva objave tega oklica.
Po preteku 30 dni bo opravilo sodišče obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 25. 1. 2018