Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

D 369/2017 Os-1107/18, Stran 367
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojnem Jožetu Zupanc, roj. 14. 8. 1957, umrl 13. 7. 2017, Kosova ulica 3, Novo mesto, objavlja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani upniki po pokojnem, ki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Po preteku šestmesečnega roka bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznosti lahko upniki pridobijo pri zapuščinskem sodišču.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 5. 1. 2018