Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

II D 950/2016 Os-3374/17, Stran 366
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru, po dne 17. 10. 1988 umrlem Vladimirju Slamnjaku, roj. 8. 5. 1932, samskem, nazadnje stan. Rogoška ulica 15, Maribor, pridejo v poštev kot dediči po zapustniku dediči I., II. oziroma III. dednega reda, neznanih imen in naslovov.
Sodišče zato poziva dediče I., II. oziroma III. dednega reda ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, skladno z 206. členom Zakona o dedovanju, in sicer pod opr. št. II D 950/2016.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 9. 2016