Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

P 105/2017 Os-1191/18, Stran 365
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče stranke Stojana Bole, Križ 226, 6210 Sežana, ki ga zastopa odvetnik Damjan Krt iz Sežane, zoper toženo stranko: 1. Ljubomir Vrabec, Vrbanja, Hrvaška, neznanega bivališča, 2. Milica Šarčević, roj. Vrabec, Strizivojna Milica, Strizivojna, Hrvaška, neznanega bivališča in 3. Franjo (Franc) Vrabec, Mala Kopanica, Hrvaška, neznanega bivališča, zaradi ugotovitve lastninske pravice, pridobljene s priposestvovanjem (8.500,00 EUR) po predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, tožencem Ljubomirju Vrabcu, Vrbanja, Hrvaška, neznanega bivališča, Milici Šarčević, roj. Vrabec, Strizivojna Milica, Strizivojna, Hrvaška, neznanega bivališča in Franju (Franc) Vrabcu, Mala Kopanica, Hrvaška, neznanega bivališča, s sklepom z dne 11. 1. 2018 postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Boštjana Štrasnerja, Partizanska cesta 17, 6210 Sežana, ki bo tožence v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler toženci ali njihov pooblaščenec ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 1. 2018